ดรุณีที่รัก Julia Quinn

ISBN:

Published:

Paperback

374 pages


Description

ดรุณีที่รัก  by  Julia Quinn

ดรุณีที่รัก by Julia Quinn
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 374 pages | ISBN: | 9.62 Mb

วิลเลียม ดันฟอรด หนุมเจาชูผูเปนทีปรารถนาทีสุดแหงกรุงลอนดอน ตองประหลาดใจเมือรูวาตนไดรับมรดกจากญาติหางๆ เปนทีดินและคฤหาสนในชนบท บรรดาศักดิ และเดกในความคุมครองหนึงคน เฮนริเอตตา บารเรตต ไมเหมือนเดกสาวทัวๆ ไป เธอชอบสวมกางเกงและเสือผาผูชายตัวโครง เธอไมMoreวิลเลียม ดันฟอร์ด หนุ่มเจ้าชู้ผู้เป็นที่ปรารถนาที่สุดแห่งกรุงลอนดอน ต้องประหลาดใจเมื่อรู้ว่าตนได้รับมรดกจากญาติห่างๆ เป็นที่ดินและคฤหาสน์ในชนบท บรรดาศักดิ์ และเด็กในความคุ้มครองหนึ่งคน เฮนริเอตต้า บาร์เรตต์ ไม่เหมือนเด็กสาวทั่วๆ ไป เธอชอบสวมกางเกงและเสื้อผ้าผู้ชายตัวโคร่ง เธอไม่ประพฤติตัวตามวิถีของสังคม และชอบให้ผู้คนเรียกเธอว่า เฮนรี่ เมื่อความใกล้ชิดกลายเป็นความผูกพัน และความผูกพันกลายเป็นความรัก ทั้งสองจะเอาชนะแรงปรารถนาของตนเองได้หรือไม่?

ติดตามพร้อมกันได้ใน ดรุณีที่รัก ภาคต่อของ มนตร์รักข้ามขอบฟ้า และ รัตติกาลเริงระบำ ผลงานจากเจ้าของรางวัลนักเขียนแนวโรแมนติกยอดเยี่ยมแห่งอเมริกา!Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ดรุณีที่รัก":


efilmsy.pl

©2014-2015 | DMCA | Contact us